Transport med kranbil

Transport med kranbil er en transporttjeneste vi leverer til våre kunder som i all hovedsak befinner seg i Oslo, Akershus og Buskerud. Vi er store på transport og montasje av byggeprodukter.

Transport med kranbil har ofte den fordelen/besparelsen at kranbilen som enhet både laster, transporterer og losser/monterer godset som skal flyttes. Våre kranbiler løser ulike oppdrag for bygg og anleggsbransjen, industrisektoren og privatpersoner.

Kranbilene benyttes mye til løfteoppdrag som innebefatter montasje av f.eks stålbygg, betongelementer, hus og hytteelementer fra ulike leverandører, glassfasader, brakkerigger og plassering av byggevarer. Kranbil benyttes også mye til ulike heise/løfteoppdrag.

Vi tilbyr totalløsninger på transport, og oppdragene blir alltid utført til avtalt tid og riktig pris. Med totalløsning mener vi besiktigelse, realitetsvurdering, lasting, transportering og lossing.

Eksempler på utførte jobber

Typiske oppdrag for oss er løfteoppdrag/transport oppdrag for bygg og anlegg, industri og privatpersoner. Vi monterer hus-elementer, flytter industrimaskiner, transporterer brakker/containere/båter.

Hovedvekten av våre transportoppdrag utføres for kunder som befinner seg i Oslo, Buskerud og Akershus.