Flytting av containere og brakker

Raastad Transport har lang erfaring med kranbiltjenester. Vi tilbyr løfte og transport tjenester til entreprenører innen bygg og anlegg, industrien og privatpersoner.

Et av våre konkurransefortrinn er at vi er en liten transportør med bredde og fleksibilitet og personlig kundekontakt. Av den grunn kan vi på kort varsel bistå og komme med gode løsninger ved hjelp av kranbil.

I tillegg til flytting av containere og brakker utfører vi mye flytting av byggevarer, halvfabrikat og helfabrikat.

Raastad Transport AS har hovedkvarter på eget anlegg på Hensmoen Industriområde, Hensmoeveien 36 som ligger på Hønefoss. Vi er et allsidig transportbyrå og har konkurransedyktige priser og betingelser på våre produkter og tjenester.

Hovedvekten av våre transportoppdrag utføres for kunder som befinner seg i Oslo, Buskerud og Akershus.