Lasting, lossing og omlasting

Raastad Transport har kompetanse og erfaring med lasting og lossing av det som skal transporteres.

Vi påser at hele prosessen utføres på en trygg og forsvarlig måte, og at våre kranbiler og hengere alltid er tilpasset det transportoppdraget som skal utføres.

Hovedvekten av våre transportoppdrag utføres for kunder som befinner seg i Oslo, Buskerud og Akershus.