Spesialtransport med kranbil

Vi laster, transporterer og losser det du har behov for. Vi er spesialister på transport og montasje av byggeprodukter. Vi påtar oss alle typer transportoppdrag, montasjearbeider og kranbiloppdrag med både kranbil og henger.

Hovedvekten av våre transportoppdrag utføres for kunder som befinner seg i Oslo, Buskerud og Akershus.


Eksempler på spesialtransporter med kranbil

Spesialtransport ved flytting av ukurant gods som f.eks stabbur, garasjer, stålkonstruksjoner, moduler o.l er også oppdrag vi utfører med våre kranbiler. Detter er oppdrag som ofte krever en befaring med etterfølgende god planlegging før gjennomføring av oppdraget.